...

Zoektocht animatoren

Speelpleinen wanhopig op zoek naar animatoren Ook heel wat Don Boscospeelpleinen zoeken nog animatoren 26 juli 2023 “Animatoren gezocht! Wij willen een sluiting vermijden”, klinkt het bij speelplein Patjoepel in Lievegem. Ook het speelplein in Wetteren moet...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.