Dit zijn de deelnamebijdragen van onze kampen in 2024

 

Wanneer ben je ingeschreven ?

We vragen om minstens een voorschot te betalen bij de inschrijving.  Je bent ingeschreven van het moment dat we je inschrijving bevestigen, ook al is dit voorschot nog niet betaald. We geven de mogelijkheid om een soepele betalings-regeling af te spreken.  Lees dus de annulatievoorwaarden !

Wil je betalen in schijven ?

Betaal je de vakantie liever in schijven? Dat kan. Neem contact op met ons secretariaat om een regeling af te spreken. Vooraf gemaakte afspraken zijn nodig om rekening te houden met deze gespreide betalingen. Samen proberen we een oplossing te zoeken voor elke drempel.

 

Zoekt u naar mogelijke tussenkomsten voor uw jeugdkamp ?

1.  De meeste ziekenfondsen voorzien in een tussenkomst voor kampkosten. Via onderstaande links kan je nagaan hoeveel de tussenkomst bedraagt en welke de te nemen stappen zijn.

¤
2.
Voor kinderen jonger dan 14 jaar kunnen ouders een gedeelte van de deelnamegelden aan jeugdkampen fiscaal aftrekken in hun belastingaangifte.

Sinds 2023 worden de betaalde bedragen automatisch vermeld op uw belastingsaangifte, maar om deze belastingsaftrek mogelijk te maken hebben wij het adres en rijksregister van de betalende ouder nodig en het rijksregister van het deelnemende kind. U kan ons die info doorgeven bij elke inschrijving, via de medische fiche of ze ons per email bezorgen.

¤

3. Schrijf in via Iedereen verdient vakantie
Je kan ons vinden op: www.iedereenverdientvakantie.be
Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen – wonend in Vlaanderen of Brussel – die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen, met OMNIO-statuut, met een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling, … Mensen kunnen via het OCMW, CAW, vzw of een andere organisatie die lid is van Steunpunt Vakantieparticipatie, via deze organisaties een vakantie of een daguitstap boeken. Ben je niet zeker of jouw organisatie lid is? Vraag het gerust aan de mensen van jouw organisatie of aan het steunpunt zelf.

Steunpunt Vakantieparticipatie kan je bereiken op het nummer 02/504 03 91 of op het gratis nummer 1700.
Wie niet bij een sociale organisatie aangesloten is, kan via een Rap op Stapkantoor of rechtstreeks bij www.iedereenverdientvakantie.be een kamp  reserveren.

¤

4. Sinds 1 maart 2014 kan u onder bepaalde omstandigheden via een jeugdhulp-voorziening een tussenkomst krijgen voor de jeugdkampen van uw kinderen. Dit zijn ondermeer de diensten van het Centrum Leerlingen begeleiding, Jongeren Adviescentrum, Centra Algemeen Welzijnswerk, de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, de thuisbegeleidings- diensten van VAPH en BJB, enz.
Vraag naar “VIST-Specieke Acties”.  Deze tussenkomsten zijn geplaffoneerd zodat er nog een klein gedeelte door de ouders dient betaald te worden. Een goed overzicht vind je op de website voor professionelen van  www.Jongerenwelzijn.be Zie ‘Werkingsprocessen ITP Hoofdstuk 5. Vist ‘ en ‘a-doc_tips pag. 9 ev.’

¤

5. Werk jij, of je ouders bij de Vlaamse Overheid ? Contacteer dan De Sociale Dienst voor het Vlaamse Overheids-personeel op  www2.vlaanderen.be/socialedienst/dienstverlening/vakantiewerking Je kan inschrijven via het e-loket van de Vlaamse overheid. Naargelang het gezinsinkomen schommelt de tussenkomst tussen 7 en 22 euro per overnachting.

¤

6.  De UiTPAS
De Uitpas of vrijetijdspas is een lokaal systeem dat, door het aanbieden van kortingen of verminderingen, mensen met een laag inkomen wil stimuleren om deel te nemen aan het verenigingsleven of aan een brede waaier van activiteiten in de eigen gemeente.
Het werkt met
een  puntenspaarsysteem: per deelname aan een UiTPAS-activiteit ontvangt elke pashouder één punt. Die punten kunnen dan omgewisseld worden voor voordelen. Specifiek aan UiTPAS is de extra aandacht voor mensen in armoede. Zij krijgen bovenop de spaar- en ruilkansen eveneens een structurele korting op het vrijetijdsaanbod dat het UiTPAS-label draagt. Info: http://www.cultuurnet.be/nl/project/uitpas

¤

7. De onderstaande firma’s en bedrijven doen mee aan de bekendmaking van onze kampen en krijgen voor hun personeelsleden een korting op de inschrijvingsprijs van onze kampen !  Neem daarvoor contact op met de personeelsdienst van uw werkgever. Onder andere deze bedrijven profiteren al van deze korting !

Wens je dit ook voor jouw bedrijf ? Neem dan snel contact op. (info@duinen-heide.be).