Onze ombudsdienst

Aanspreekpunt Integriteit (API)

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de organisatie en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema. Zijn taken kunnen dus bestaan uit:

  • aanspreekpunt en eerste opvang
  • coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  • preventieactiviteiten en ondersteuning 

Karine Wauters
GSM: 0495-75.97.62.
e-mail: Ombudsdienst.DH@gmail.com

Karine is vertrouwenspersoon en het Aanspreekpunt binnen Duinen-Heide aan wie je vertrouwelijke informatie kan vertellen.  Vaak gaat het om zaken als seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of andere persoonlijke problemen.

 

De vertrouwenspersoon heeft een goed overzicht van het psychosociaal welzijn op kamp en wanneer situaties verschillende keren terugkomt, wijst dat mogelijk ook op een fundamentele problematiek. De vertrouwenspersoon kan dit signaleren aan het bestuur, die dan op zijn beurt maatregelen neemt.

Je wil dat er iets gedaan wordt, maar je kan het zelf niet oplossen.
Een vertrouwenspersoon luistert naar wat er aan de hand is, geeft mogelijke oplossingen en geeft hulp en advies.
Indien het slachtoffer dit wil, kan de vertrouwenspersoon een gesprek plannen met de betrokkene(n).

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal geen actie ondernemen zonder dat het slachtoffer dat goed vindt.