Jeugdvakanties Duinen-Heide organiseert vormingstrajecten voor jeugdwerkers of jeugdbegeleiders.
Op basis van deze trajecten reikt de Afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap drie soorten attesten uit, die elkaar opvolgen:

  • Animator (A) (= het basisattest)
  • Hoofdanimator (HA)
  • Instructeur (I)

Vergeet je stage niet …

Elk traject start met een theoretisch gedeelte (cursus 50 u) gevolgd door een stage van 50 begeleide uren. In principe kan de cursist deze ‘begeleide’ stage overal doen in het jeugdwerk als de begeleidende jeugdleider voldoet aan de begeleiderseisen (zie info op www.mijnkadervorming.be). Dus niet in de sport of kinderopvang. Het traject wordt opgevolgd aan de hand van het trajectboekje.

Wij bieden een individuele stagebegeleiding

  • Elke stagiair wordt permanent begeleid door een hoofdanimator of instructeur. Er wordt gewerkt in teams zodat elke stagiair permanent aan bod komt en daarbij kan rekenen op de ondersteuning van meer ervaren leiders.
  • Er is een formele tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie met de stagiair, de hoofdanimator en de kampleiding.
  • We bieden extra-stagekansen aan de jongeren die meer begeleiding nodig hebben om uit te groeien tot goede leiders. Het trajectboekje is zo opgevat dat het meerdere stages toelaat en extra leerpunten aangeeft waar nodig.
  • De attesteringen worden opgevolgd door het secretariaat.