DHlogoSpelregels voor de ouders

Bij inschrijving aanvaardt u automatisch dit huishoudelijk reglement. Dit kan u ook terugvinden op www.duinen-heide.be/kampen-2 en wordt standaard meegestuurd bij de bevestiging van uw inschrijving.

Download hier de Spelregels voor ouders

1. De autocar

Een autocar brengt de deelnemers naar de kampplaats. We voorzien in principe stopplaatsen in Brugge, Gent‑Dampoort, Antwerpen‑Berchem, Vilvoorde en Leuven.  Wees ruim op tijd aan de opstapplaats.  De autocar heeft een strikte uurregeling. Naargelang de woon­plaats van de kinderen organiseren we de kortste route.  Het is dus mogelijk dat gevraagd wordt om naar een andere opstapplaats te gaan.  Voor het tentenkamp  in Oelegem vragen we dat de inschrijver zelf voor vervoer zorgt.

2. Spelkledij

We gaan op kamp … Geef voldoende speelkledij en schoenen mee dat tegen een stootje kan, mag vuil worden of waarbij het niet zo erg is als het verloren geraakt. Houd aub rekening met het weer ! Voor jonge kinderen kan je best voor elke dag een pakje kledij klaarmaken.

We proberen gevonden kledij steeds terug bij de eigenaar te krijgen. Markeer daarom alle kledij en materiaal dat uw kind meebrengt (zie bagagelijst), liefst met de naam en duid dit ook aan op de medische fiche.  We bewaren achtergelaten kledij max. één maand. Kijk al eens op www.duinen-heide.be/verloren-kledij en neem contact op met het secretariaat.

Op de kamplaatsen zijn geen lakens en dekens aanwezig. Voorzie altijd een kussensloop en een onderlaken en daarnaast ofwel een deken en een laken ofwel een slaapzak !

Wat je zeker NIET moet meegeven!
Een identiteitskaart is NIET nodig. Uiteraard zijn sigaretten, alcohol, drugs, messen, vuurwerk, … ea gevaarlijke producten niet toegelaten. Waardevolle en dure voorwerpen laat je beter thuis: mp3, sieraden, parfum, gsm, computerspelletjes, … Bij verlies of beschadiging … nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid, zelfs niet als ze in bewaring gegeven werden bij de kampleiding. Onze verzekering dekt geen verlies of schade van brillen.

3. Over privacy en foto’s

Lees zeker ook onze privacyverklaring (GDPR) op onze wesbite.
Wij kunnen niet verhinderen dat deelnemers of leiding foto’s maken tijdens onze activiteiten en dat die op andere websites of sociale media worden gepubliceerd. Sommige van de betere foto’s publiceren we graag ook op deze website, of zelfs in het programmaboekje. We proberen daarbij omzichtig te werk te gaan en we volgen maximaal de GDPR-richtlijnen. We selecteren sfeerfoto’s waarop kinderen kwasie niet herkenbaar zijn.
De foto’s mogen niet door anderen gebruikt of verspreid worden. Elke geportretteerde kan zich tegen openbaarmaking verzetten als hij daarbij een redelijk belang heeft.  Betrokkenen, hun ouders of opvoedingsverantwoordelijke kunnen vragen dat een of meer foto’s op deze site verwijderd worden.  Geef ons een seintje via info@duinen-heide.be en we zullen dit met plezier doen.

4. Zakgeld

Een weinig zakgeld (max. 15 euro) is alleen zinvol tijdens de daguitstappen. Voor de min-12 jarigen wordt het zakgeld in bewaring gegeven en genoteerd op een zakgeldfiche bij de kampleiding.

5. (B)engeltjes?

De leiding doet alle moeite om elk kind een geslaagd kamp te bezorgen. Wie het groepsleven onmogelijk maakt, vliegt onherroepelijk naar huis !  Noteer daarom op de medische fiche altijd een contactpersoon en -adres waar het kind terecht kan.
In dit geval zorgen de ouders / begeleiding zelf voor het vervoer. Indien dit niet mogelijk is en DUINEN-HEIDE het vervoer op zich moet nemen, worden de vervoerskosten en de kosten om een vrijwilliger op te roepen, doorgerekend aan de inschrijver.
De leefregels worden bij het begin van het kamp uitgebreid overlopen met de kinderen.

6. Klachten en grensoverschrijdend gedrag

Heb je klachten of opmerkingen i.v.m. grensoverschrijdend gedrag, laat het dan weten aan de ombudsdienst.
Karine Wauters | 0495-75.97.62.  | e-mail: Ombudsdienst.DH@gmail.com
zie onze ombudsdienst (API) 

7. Bij ziekte of ongeval

Door de inschrijving geven de ouders uitdrukkelijk de toelating aan de kampleiding om bij ziekte of ongeval een arts te raadplegen en bij spoed toestemming te geven voor elke noodzakelijke, heelkundige ingreep. Ouders/begeleiders worden steeds, zo spoedig mogelijk, gecontacteerd door de kampleiding of het secretariaat. Voor ongevallen wordt ook onze verzekering aan­gesproken.

DUINEN-HEIDE zal indien een doktersbezoek en/of medicatie nodig is, de kosten voorschieten en na het kamp terugvragen. De “Attesten voor verstrekte zorgen” worden pas opgestuurd naar de ouders/begeleiding nadat de terugbetaling aan Duinen-Heide voldaan werd.

8. Medicatie en verzorging

Indien uw kind medicatie neemt, dient u die met de busverantwoordelijke mee te gegeven, samen met de nodige instructies. Voorzie voldoende voor heel het kamp en verdeel desnoods in dagporties. Vermeld naam en voornaam op de medicatie. Zie ook medische fiche aub ! Bij een specifieke verzorging (ivm voeding, diabetes, bedplassen, …) willen we dit uitdrukkelijk vooraf weten.  We zullen desnoods contact opnemen.

Voor een goede opvolging bezorgen wij u de medische fiche enkele weken voor de aanvang van het kamp, tesamen met de laatste richtlijnen voor het vertrek. Vul ze nauwkeurig in en geef ze mee op kamp. Voeg een kleefvignet bij van het ziekenfonds. Medische fiches worden na de kampen vernietigd.

9. Inschrijving & betaling

Inschrijven gebeurt bij voorkeur via de website www.duinen-heide.be, maar kan ook per email of telefonisch naar het secretariaat. U ontvangt altijd een bevestiging met informatie over de inschrijving en dit huishoudelijk reglement.
Samen met de inschrijving vragen we een voorschot van 75 euro dat u kan storten op rekening BE53 7895 5476 5953 van DUINEN‑HEIDE. Vermeld steeds de naam, voornaam en kamp op de overschrijving, zodat wij uw betalingen kunnen terugvinden.

Duinen-Heide hanteert gezinsvriendelijke deelnameprijzen met soepele betalingmogelijkheden op voor­waarde dat de gemaakte afspraken nageleefd worden. Neem hiervoor contact op met het secretariaat. Een VIST-SA (sociale actie vanuit de hulpverlening) kan niet gecombineerd worden met een inschrijving via www.iedereenverdientvakantie.be.

Soms kan u via de werkgever, ziekenfonds of derden een financiële tussenkomst of een korting krijgen. Als u ons het formulier bezorgt, vullen we dit met plezier in na het kamp.
In april/mei bezorgt de FOD Financiën u een fiscaal attest waardoor u een deel van de kampkosten voor kinderen jonger dan 14 jaar, kan aftrekken van uw personenbelasting. Wij vragen u om bij de inschrijving ook de naam van de betalende ouder en de rijksregisternummer van ouder en deelnemers in te vullen.

10. Annuleringen

Hoe vervelend ook, er zijn soms redenen om een kamp te annuleren. We aanvaarden enkel een schriftelijke annulering op het secretariaat. Om discussie te vermijden geldt enkel de (post)datum. Indien geannuleerd wordt tot 30 dagen voor de aanvang van het kamp worden geen annuleringskosten aangerekend. Bij een annulering op minder dan 30 dagen voor vertrek bedraagt de annuleringskost 75 euro.  Zorg je zelf voor een vervanger, vermeld dit dan op het nieuwe inschrijvingsformulier.  Zo betaal je geen annuleringskosten. Annulering wegens ziekte of ongeval moet gestaafd worden met een medisch attest binnen de week.

Niemand staat graag voor voldongen feiten. Als een kind niet opdaagt voor een kamp blijft het volledige kampbedrag verschuldigd. Dit geldt ook wanneer de deelnemer het kamp vrijwillig of verplicht onderbreekt.

Namens Jeugdvakanties Duinen-Heide.
2022.