INSTructeur

Voor wie:
Een instructeur is een gevormd jeugdleider die zijn kennis op een verantwoorde wijze kan overdragen aan anderen. Het competentieprofiel van een instructeur focust op het organiseren van vormingsinitiatieven.

Als instructeur ben je binnen Jeugdvakanties Duinen-Heide niet alleen “lesgever”. Je kan naast het organiseren en begeleiden van cursussen en de vormingsweekends, nog diverse taken opnemen die eigen zijn aan een landelijke jeugdvereniging, oa. de taak als kampleider, maar ook de promotie en rekrutering, themawerking, socio-culturele activiteiten, de redactie van ons tijdschrijft’, het instructeursweekend en de inspraakdagen, sponsoractiviteiten … De groep van instructeurs vormt de ruggegraat van onze vereniging.

De cursus instructeur is erkend door de Vlaamse Overheid waardoor je na het afleggen van het bijhorende traject, een attest kan krijgen. Om je traject op te volgen, dien je je te registreren op mijnkadervorming.be. Je krijgt dan een KAVO-ID. We schetsen hieronder de verschillende stappen van het traject.

Stap 1: De cursus intructeur
Om deel te mogen nemen aan deze cursus moet je minstens 17 jaar oud zijn en het attest van animator kunnen voorleggen. Als je geen attest kan voorleggen dan kan je een  portfolio opstellen dat aantoont dat je minimum 100 u. ervaring hebt opgebouwd in het jeugdwerk sinds je 16 jaar bent. Het sjabloon voor dit portfolio vind je via www.mijnkadervorming.be.

Op deze 6-daagse cursus (50 vormingsuren) komen de volgende onderwerpen zeker aan bod: de ingrediënten van een goede vorming (didactiek), de taak en de verantwoordelijkheid van de instructeur als lesgever en verantwoordelijke, de cursusadministratie, begeleiding van jonge mensen, observatie van lessen, evaluatie en oefenlessen. Daarnaast krijg je nog een aantal groepsopdrachten, zoals bv. begeleiding van de groep animatoren bij een verkenningsspel en de laatste avond, …

Stap 2: Een begeleide stage als instructeur
Bij deze cursus hoort een stage van minstens 50 “begeleide” uren (10 dagen) als begeleid(st)er van een cursussen of vormingen. Dat wil zeggen dat je minstens één cursus mee voorbereid en begeleid.
Je kan je stage doen op de cursussen en vormingsweekends van Jeugdvakanties Duinen-Heide. De stage wordt begeleid en geëvalueerd door de hoofdverantwoordelijke instructeur ter plaatse.

Stap 3 : Het feedback-evaluatiemoment

Na de stageperiode sluiten we het vormingstraject af met een feedback-moment waarbij we met jou willen reflecteren over de behaalde competenties en stil staan bij je rol als instructeur. De begeleiding op cursus, tijdens je stage en tijdens het feedbackmoment gebeurt aan de hand van een trajectboekje ‘Instructeur’. Het evaluatiemoment duurt 4 uur. We plannen die een twee-tal keer per jaar: eind september en in april-mei.
Attest van instructeur
Als je op de evaluatie globaal positief scoort, dan zullen we jouw attest “Instructeur in het jeugdwerk” aanvragen bij de Afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap nadat je 18 jaar bent geworden.   Je zal dan je attest ook zelf kunnen afprinten via je KAVO-Id. Een attest toont een waardering, een beloning, voor het feit dat jongeren zich willen vormen. Ook naar de buitenwereld toe (ouders, scholen, parochie, gemeente, je werkgever,  …) toont dit attest deze waardering. Een attest is ook een soort garantie dat je een degelijke inhoudelijk en kwaliteitsvol traject hebt afgelegd.  Dit attest is bruikbaar in het hele jeugdwerk.

en dan …
is er nog een cursus voor kampleiding en/of eindverantwoordelijken van een jeugdwerkinitiatief.
Je kan ook nog bijkomende vormingsweekends volgen doorheen het jaar

Deelname
Laat ons weten dat je wil deelnemen aan een vormingstraject instructeur. Dat kan via deze website: Inschrijving cursus.
De bijdrage in de kosten voor deelname aan de Cursus Instructeur is 150 euro. Daarin is ook het vervoer per autocar, syllabi en een basisdocumentatie inbegrepen.
Na de cursus krijg je een attest van deelname, waarmee je een deel van je kosten kan terugkrijgen via de Jeugddienst van je gemeente.

Meer info :
zie Competentieprofiel van instructeur
zie www.mijnkadervorming.beqrcode
zie stagebegeleiding
zie algemene voorwaarden
zie wat meenemen op cursus