De INSTRucteur

Voor wie:
Een instructeur is een geschoolde jeugdleider die zijn kennis op een verantwoorde manier kan overdragen aan anderen. Het competentieprofiel van een instructeur is gericht op het organiseren van opleidingsinitiatieven.

Als instructeur ben je niet alleen lesgever en coach binnen Jeugdvakanties Duinen-Heide. Naast het organiseren en begeleiden van cursussen en trainingsweekenden, kun je ook verschillende taken op je nemen die eigen zijn aan een landelijke jeugdvereniging, waaronder. de taak als kampleider, maar ook het opzetten van promotie en rekrutering, thema-activiteiten, socio-culturele activiteiten, de redactie van ons magazine, het instructeursweekend en de vormingsdagen, sponsoractiviteiten … De groep instructeurs vormt de ruggengraat van onze vereniging.

De instructeursopleiding is erkend door de Vlaamse Overheid, wat betekent dat je een getuigschrift kan behalen na het doorlopen van het bijbehorende traject. Om je traject op te volgen, moet je je registreren met je een KAVO-ID op www.mijnkadervorming.be. 

Hieronder schetsen we de verschillende stappen van het proces.

Stap 1: De instructeurscursus
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet je minimaal 17 jaar oud zijn en het attest van de animator kunnen voorleggen. Als je geen attest hebt, kan je een portfolio opstellen waaruit blijkt dat je  minimaal 100 uur als animator  jeugdwerkervaring hebt opgedaan sinds je 16 jaar oud was. Het sjabloon voor dit portfolio is te vinden op www.mijnkadervorming.be.

Tijdens deze 6-daagse cursus (50 vormingsuren) komen de volgende onderwerpen zeker aan bod: de ingrediënten van een goede vorming (didactiek), de taak en verantwoordelijkheid van de instructeur als lesgever en verantwoordelijke, de cursusadministratie, begeleiding van jongeren, observatie van lessen, evaluatie en praktijklessen. Daarnaast krijg je een aantal groepsopdrachten, zoals begeleiding van de groep animatoren tijdens een verkenningsspel, de laatste avond enz.

Stap 2: Een begeleide stage als instructeur
Deze cursus omvat een stage van minimaal 50 “begeleide” uren als begeleider van een cursus of vorming. Dit betekent dat je minimaal één volledige cursus voorbereidt en begeleidt. Tijdens je stage willen we met jou ook reflecteren over de verworven competenties en reflecteren op je rol als instructeur. De stage wordt begeleid en beoordeeld door de cursusverantwoordelijke of instructeurs ter plaatse.
Je kunt stage lopen op de cursussen en vormingsweekenden van Jeugdvakanties Duinen-Heide.
Je kan zelf ook nog bijkomende vormingsweekends volgen of begeleiden doorheen het jaar; meestal is dat eind september en in april-mei.

Stap 3: Het feedback-evaluatiemoment werd afgeschaft als corona-maatregel

Instructeur attest
Scoor je globaal positief op de evaluaties, dan vragen we je attest “Instructeur jeugdwerk” aan bij de Dienst Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap nadat je 18 jaar bent geworden. je kan dan ook zelf uw attest afprinten op www.mijnkadervorming.be met je KAVO-Id. Een attest toont waardering, een beloning, voor het feit dat jongeren zich willen vormen. Dit attest toont deze waardering ook naar de buitenwereld (ouders, scholen, parochie, gemeente, je werkgever, enz.). Een attest is een soort garantie dat je een gedegen inhoudelijk en kwalitatief hoogstaand traject hebt doorlopen. Dit certificaat kan gebruikt worden in het hele jeugdwerk.

en dan …
er is een andere vormingsmodule voor kampleiders en / of degenen die verantwoordelijk zijn voor een jeugdwerkinitiatief.
Ook kun je het hele jaar door extra vormingsweekends volgen.

Deelname
Laat ons weten dat je wilt deelnemen aan een instructeursopleiding. Dit kan per email of via deze website.
De bijdrage in de kosten van deelname aan de Instructeurscursus bedraagt ​​150 euro. Dit omvat ook het vervoer per autocar, de syllabus en basisdocumentatie.
Na de cursus ontvang je een ‘Bewijs van deelname’, waarmee je een deel van je kosten kunt terugvragen via de Jeugddienst van je gemeente.

Meer informatie:
zie Competentieprofiel van instructeur
zie www.mijnkadervorming.be 
zie stagebegeleiding
zie algemene voorwaarden (vorming)
Wat meenemen op cursus