De nieuwe attestenregeling

Kadervorming na 1/10/2015

Wat veranderde er op 1 oktober 2015 ?

 • Elk vormingstraject bestaat uit een cursus van 50 vormingsuren, een stage van minstens 50 uren, gevolgd door een evaluatiemoment
 • Een vormingstraject moet op max. 3 jaar afgerond worden.
 • Je moet het hele vormingstraject bij eenzelfde vormingstraject doorlopen totdat je het attest in handen hebt.
 • Elk vormingstraject heeft een eigen set van competenties die beantwoorden aan een eigen profiel.
  Competentieprofiel van de animator
  Competentieprofiel van hoofdanimator
  Competentieprofiel van instructeur
 • Aan de hand van een trajectboekje worden deze competenties permanent en individueel opgevolgd. Deze competenties kunnen een plaats krijgen op je CV.
 • De begeleiding tijdens het vormingstraject wordt versterkt. De kwaliteitseisen voor stagebegeleiders wordt verhoogd.
 • Hulp bij het vinden van stageplaatsen en engagementen in het jeugdwerk. zie www.mijnkadervorming.be
 • Er komt een raadpleegbare database van alle attesten.
 • De overgangstermijn is afgelopen sinds eind 2016.