———Lopende Projecten———

Duinen-Heide is een vereniging van vrijwilligers.  Mooi, zal je zeggen, maar dat heeft wel een aantal consequenties die je als vereniging niet zomaar naast je kan neerleggen.

We willen zoveel mogelijk jongeren kansen geven om zich te engageren op onze kampen en cursussen, maar we hebben ook nood aan medewerkers die willen instaan voor de omkadering van onze werking en het runnen van het jeugdverblijfcentrum.

Om dit allemaal mogelijk te maken, zetten we regelmatig projecten op.  Je vind ze hieronder:


 

1. Oproep “Waardeloos” materiaal.

In het jeugdwerk werken we vaak met afgedankt materialen en/of restpartijen.  Denk maar aan verkleedkledij, hoeden, lappen stof, kurken stopsels, papier en karton, doosjes, WC-rolletjes, zuigrietjes, plankjes, ijzerdraad, ytongblokken, verf, kranten, karton, pechelbuizen, touw, …

Dit materiaal is vaak duur als je het nieuw moet aankopen, maar toch zonde om het zomaar weg te gooien. Je zou er ons erg mee helpen.  Let op ! we hebben geen massa’s nodig van elk en we moeten het nog kunnen stapelen.

Laat gerust iets weten ? email : info@duinen-heide.be