———Lopende Projecten———


Duinen-Heide is een vereniging van vrijwilligers.  Mooi, zal je zeggen, maar dat heeft wel een aantal consequenties die je als vereniging niet zomaar naast je kan neerleggen. Om dit allemaal mogelijk te maken, zetten we regelmatig projecten op.
We willen zoveel mogelijk jongeren kansen geven om zich te engageren op onze kampen en cursussen, maar we hebben ook nood aan medewerkers die willen instaan voor de omkadering van onze werking en het runnen van het jeugdverblijfcentrum.
Je vind ze hieronder:

1. Ideeën voor avontuurlijke vakanties.

We zoeken avontuurlijke activiteiten die we op het kampterrein zelf zouden kunnen doen.
– Een bouldermuur (een horizontale klimmuur)
– Korfbal, kaatsmuur, petanquebaan,
– Een apenbrug, laag touwenparcours, kabelbaan (deathride)
– teambuilingsactiviteiten,
Geocaching,
– Kajakken, vlotten bouwen,
– sjorren (sjorhout)
Laat gerust iets weten ? email : info@duinen-heide.be

2. Oproep “Waardeloos” materiaal.

In het jeugdwerk werken we vaak met afgedankt materialen en/of restpartijen.  Denk maar aan verkleedkledij, hoeden, lappen stof, kurken stopsels, papier en karton, doosjes, WC-rolletjes, zuigrietjes, plankjes, ijzerdraad, ytongblokken, verf, kranten, karton, pechelbuizen, touw, … Dit materiaal is vaak duur als je het nieuw moet aankopen, maar toch zonde om het zomaar weg te gooien. Je zou er ons erg mee helpen.  Let op ! we hebben geen massa’s nodig van elk en we moeten het nog kunnen opstapelen.

We zoeken op korte termijn:
– gebruikte tennisballen,
– gekleurd papier, kaartjes, karton,
kurken stopsels,
– etiketten, stickers,
– grote vellen papier, inpakpapier, behang,
– week- of maandbladen, krantenpapier,
– kleurpotloden, wasco’s,
– …
Laat gerust iets weten ? email : info@duinen-heide.be

 

3. Je kan ons ook financieel steunen

Duinen-Heide is een Landelijke Jeugdorganisatie die al meer dan 10 jaar werkt met 100% vrijwilligers.

Een groot deel van onze inkomsten gaan naar het verlagen van de deelnameprijzen. Meer dan 60% van de deelnemers schrijven in via ‘Iedereen verdient vakantie’ of een VIST-SA vanuit de hulpverlening. Maar dit weegt zwaar op onze financiën en we hebben daarnaast niet de kanalen om onze werking veel bekendheid te geven. 

We hebben vooral nood aan vrijwilligers die ons daadwerkelijk kunnen helpen met hun kennis en vaardigheden. We denken in de eerste plaats aan bekendmaking, de renovatie van ons jeugdheem in de Ardennen, ondersteuning bij het opzetten van projecten, …

Uw financiële steun is eveneens zeer welkom.
1.  Voor de verbouwingen van ons Jeugdheem in de Ardennen, 
2.
We willen een fonds opzetten om de financiële drempel te verlagen voor kinderen en jongeren die zelfs onze kortingsprijzen niet kunnen betalen.

We werken aan de aanvraag voor een projectenrekening bij de Koning Boudewijnstichting, maar in afwachting kan u uw giften ook storten op bankrekening:  BE29 7895 5476 7064

Laat gerust iets weten ? email : info@duinen-heide.be