Dit jaar zetten we vrijwilligers in de bloemetjes tijdens de Week van de Vrijwilliger 2021. Die loopt van 27 februari tot en met 7 maart 2021.We willen aan alle vrijwilligers laten weten hoezeer we jullie inzet koesteren! Omwille van de corona-maatregelen worden alle kampen en cursussen met overnachtingen tot 1 maart 2021 geannuleerd. Je kan al wel inschrijven voor alle kampen.

———Geplande activiteiten———

01/01/2021 – 30/12/2021
Lijst van kampen in 2021

PA: Paaskamp: BOX 2
van maandag 05 tot/met zondag 11 april 2021 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

ZK1: Zomerkamp 1: BOX 3
van donderdag 01 tot/met zondag 11 juli 2021 in Sint-Pauluscentrum  te Rotselaar.

ZK2: Zomerkamp 2:  BOX 4
van zondag 11 tot/met woensdag 21 juli 2021 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

.

FK: Fietskamp:
van zaterdag 10 tot/met dinsdag 20 juli 2021

ZK3: Zomerkamp 3:  BOX 5
van woensdag 21 tot/met zaterdag 31 juli 2021 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

TK: Tentenkamp: 
van zaterdag 31 juli tot dinsdag 10 augustus 2021 (vanaf 12 jaar) in het Fort van Oelegem (Ranst)

ZK4: Zomerkamp 4:  BOX 6
van zaterdag 31 juli tot dinsdag 10 augustus 2021 in De Brink te Herentals

ZK5: Zomerkamp 5:  BOX 7
van dinsdag 10 tot vrijdag 20 augustus 2021 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

ZK6: Zomerkamp 6: BOX 8
van vrijdag 20 tot/met maandag 30 augustus 2021 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

HK: Herfstkamp:  BOX 9
van maandag 01 tot/met zondag 07 november 2021 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

KK: Kerstkamp:   BOX 10
van zondag 26 tot/met vrijdag 31 december 2021 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

———Corona info———coronavirus-symbol kl

Corona-maatregelen voor het jeugdwerk tijdens het werkjaar.

De inhoud van dit draaiboek is bedoeld voor alle vormen van jeugdwerk en jeugdactiviteiten sinds september. Dus daaronder begrijpen we activiteiten van cultuureducatieve organisaties, jeugdbewegingen, vakantie-organisaties, jeugdhuizen, speelpleinen, vergaderingen, voorbereidingen, weekends, kampen, activiteiten met overnachtingen, bijeenkomsten enz.

Wat verandert:  Jeugdwerkregels met kleurcodes

De algemene principes van de jeugdwerkregels tijdens de zomer worden behouden om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten genieten van jeugdwerk. Na de zomer werken we op basis van de risico-kleurcodes cfr. onderwijs. Je vindt hieronder daarom 4 verschillende plannen terug, voor de groene, gele, oranje en rode fase.

Sinds de zomer werkten we op basis van de risico-kleurcodes cf. onderwijs. Tot nu toe was dat geel, vanaf 14/10 oranje maar  sinds 23/10/2020 bevinden we ons met heel het jeugdwerk in code ROOD 

Concreet betekent dat:

  • Overnachtingen (en dus kampen met overnachtingen – ook in de krokusvakantie) gaan niet meer door
  • Geen activiteiten meer voor jongeren ouder dan 12 jaar
  • Wel mogelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar
  • Buitenspeeltuinen en sportterreinen blijven open

 

———Nieuws———

Jeugdkampen

Dit jaar organiseert Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE opnieuw 12 kampen van 11 dagen in de zomer en 7 dagen in de andere vakanties.

We gaan ook in 2021 verder op tournée doorheen Vlaanderen. Onze kampplaatsen zijn het Sint-Pauluscentrum te Rotselaar en De Brink in Herentals. Nieuw is een fietskamp gedurende de tweede week van juli.
Het tentenkamp gaat zoals steeds door in het Fort van Oelegem (Ranst).

Download hier het programmaboekje DHFolder_2021

Word jeugdleider

Elke jongere die graag met kinderen en jongeren werkt kan vanaf 15 jaar jeugdleider worden. Er bestaan zeer uiteenlopende vormen van jeugdwerk en dit zowel op gemeentelijk, regionaal als op landelijk niveau. Je kan je ook binnen Duinen-Heide engageren.

Om je op deze taak goed voor te bereiden kan je deelnemen aan een vormingstraject.
Elk vormingstraject leidt op voor een specifieke taak in het jeugdwerk: Het eerste vormingstraject is dat van animator. Daarna is er nog dat van hoofdanimator en instructeur.
Elk vormingstraject bestaat uit een theoretisch gedeelte (cursus) van 50 uren en een stage van 50 uur. Deelnemers die hun vormingstraject met succes hebben beëindigd, krijgen een attest.

Download de folder Ikwordleider