———Geplande activiteiten———

01/01/2020 – 30/12/2020
Lijst van kampen in 2020

Zomerkamp 1: ZK1: Circus Baldini = Volzet
van woensdag 1 tot zaterdag 11 juli 2020 in Sint-Pauluscentrum  te Rotselaar.

Zomerkamp 2: ZK2: Circus Donaldo = volzet
van zaterdag  11 tot dinsdag 21 juli 2020 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

Zomerkamp 3: ZK3: Circus Royal = Volzet
van dinsdag 21 tot vrijdag 31 juli 2020 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

Tentenkamp: TTK:  Circus Harlekino = geannuleerd
van vrijdag 31 juli tot maandag 10 augustus 2020 (vanaf 12 jaar)

Zomerkamp 4:  ZK4:  Circus Salto = volzet
van vrijdag 31 juli tot maandag 10 augustus 2020  in De Brink te Herentals

Zomerkamp 5: ZK5:  Circus Aladin = volzet
van maandag 10 tot donderdag 20 augustus 2019 in De Brink te Herentals

Zomerkamp 6:  ZK6: Circus Rigolo
van donderdag 20 tot zondag 30 augustus 2019 in in De Brink te Herentals

———Corona info———coronavirus-symbol kl

We kunnen eindelijk opgelucht ademhalen want de Jeugdwerkzomer mag doorgaan.

Info m.b.t deelname aan onze zomerkampen

Dit is een set van verplichte regels voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, werkingen voor (en meestal door) kinderen en jongeren in de zomer.

 1. Wie mag er meegaan op kamp ?

 • Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens het kamp ? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. .
 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die deelnemen aan de activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. Bezorg ons die toestemming !

De inschrijver is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongere te laten deelnemen.

Wie zijn de risicogroepen ?

 • personen met diabetes
 • personen met een hartziekte
 • personen met longaandoeningen
 • personen met nieraandoeningen
 • personen met een verzwakt immuunsysteem

Onze kampregels:

 • Download de corona-medische fiche. Download 
  Neem de medische fiche(s) mee naar het kamp. Zorg ervoor dat iemand tijdens het ganse kamp bereikbaar is die je desnoods kan komen ophalen.
 • Laat ons weten als je kind ziek was in de laatste 5 dagen voor de aanvang van het kamp. We annuleren dan de inschrijving voor dit kamp en bekijken of het mogelijk is om die te verplaatsen.
 • Bij een vermoeden van besmetting of vervroegde stopzetting van het kamp zetten we de zieke in quarantaine tot ze opgehaald wordt.
 • Als je een (liefst wasbaar) mondmasker hebt, breng het mee en zet je naam erop. +12-jarigen dragen ook een mondmasker op de autocar.
 • Markeer de kledij van je kind, zodat we ze gemakkelijk kunnen terugvinden.

 2.  We maken van onze kampplaats een gesloten contactenbubbel.

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. We beperken het aantal deelnemers per kamp (per bubbel) tot maximum 50 deelnemers (De kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering zoals kookploegen, inclusief).

 • Binnen een bubbel is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.
 • Buiten de bubbels :
  – Vermijden we onderling contact = bubble distancing
  – Houden we 1,5 meter afstand indien contact nodig is
  – of gebruiken een mondmasker als de afstand niet wordt behouden

Onze kampregels:

 • De kampbubbel start bij de opstapplaats. Aan ouders/opvoedings-verantwoordelijke wordt gevraagd om aan de autocar de voorzorgsmaatregelen (afstand, mondmasker, …) in acht te nemen.
 • Wie de bubbel voortijdig verlaat kan niet terug
 • We zien toe op de persoonlijke hygiene-maatregelen: zeer regelmatig handen wassen. We gebruiken wegwerpdoekjes bij het handen wassen, hoesten en niezen,
 • We poetsen dagelijks alle ruimten, met focus op contactoppervlakken.
 • Alle activiteiten gaan zoveel mogelijk door in de openlucht en binnen onze eigen contactbubbel (op de kampplaats). We vermijden uitstappen naar drukke gebieden.
 • We vermijden intense fysieke contacten bij alle spelen & sporten.
 • We voorzien een evenwichtig programma met voldoende rust.

3. We voorzien een Noodprocedure en permanentiesysteem

We hebben een stappenplan ‘wat doen bij een zieke deelnemer op kamp’:

 • Bij een vermoeden van besmetting starten we de noodprocedure en wordt de zieke in afzondering gebracht tot ze (door de ouders) kan worden opgehaald.
 • We contacteren onmiddellijk de ouders/opvoedings verantwoor-delijke (zie medische fiche). Ook het secretariaat heeft een permanentie om te helpen waar nodig.
 • We engageren (ook bij twijfel) een huisarts in de buurt van het heem.
 • We houden een contactenlogboek bij voor mogelijke contacttracing.

4. Wat na het kamp ?

Om mogelijke verspreiding van het virus te vermijden houden we de contactenbubbels uit elkaar:

 • Plan tot minstens een week na het kamp geen andere jeugdwerkactiviteit
 • Indien symptomen opdreden in de week na het kamp, laat het ons ook weten en raadpleeg uw huisarts.
 • Ga niet op bezoek bij mensen uit de risicogroep (oa + 65 jarigen).

Voor meer Informatie, lees de jeugdwerkregels

Zie ook het draaiboek voor vakantiekampen met overnachtingen.

———Nieuws———

Jeugdkampen

Dit jaar organiseert Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE opnieuw 11 kampen van 11 dagen in de zomer en 7 dagen in de andere vakanties.

We gaan ook in 2020 verder op tournée doorheen Vlaanderen. Onze kampplaatsen zijn het Sint-Pauluscentrum te Rotselaar en De Hoge Rielen in Kasterlee,
Het tentenkamp gaat zoals steeds door in het Fort van Oelegem (Ranst).

Download hier het programmaboekje DHFolder_2020

Word jeugdleider

Elke jongere die graag met kinderen en jongeren werkt kan vanaf 15 jaar jeugdleider worden. Er bestaan zeer uiteenlopende vormen van jeugdwerk en dit zowel op gemeentelijk, regionaal als op landelijk niveau. Je kan je ook binnen Duinen-Heide engageren.

Om je op deze taak goed voor te bereiden kan je deelnemen aan een vormingstraject.
Elk vormingstraject leidt op voor een specifieke taak in het jeugdwerk: Het eerste vormingstraject is dat van animator. Daarna is er nog dat van hoofdanimator en instructeur.
Elk vormingstraject bestaat uit een cursus van 50 uren, een stage van 50 uur en een afrondend feedback-moment. Deelnemers die hun vormingstraject met succes hebben beëindigd, krijgen een attest.

Download de folder Ikwordleider