...

———Geplande activiteiten in de komende maanden———

Klik eerst op de knop van het kamp en dan verder op het vak met de datum om de info te lezen

Vormingsweekend 13-15 oktober 2023
van vrijdagavond 13 tot/met zondag 15  oktober 2023 in JVC Bos en brem te Kasterlee

Ga naar inschrijving vormingen

HK : Herfstkamp : Doorheen de tijd : Monsterjagers
We verjagen en vangen allerlei monsterwezens
van maandag 30 oktober tot/met zondag 5 november 2023 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

Ga naar inschrijving kampen

 

KK : Kerstkamp : Doorheen de tijd : De tijdmachiene
Het moment dat wij onze reis doorheen de tijd afsluiten
van dinsdag 26 tot/met zondag 31 december 2023 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar

Ga naar inschrijving kampen

 

———Ons aanbod———

Jeugdkampen

Dit jaar organiseert Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE opnieuw 12 kampen van 11 dagen in de zomer en 7 dagen in de andere vakanties.

We gaan ook in 2023 verder op tournée doorheen Vlaanderen. Onze kampplaatsen zijn het Sint-Pauluscentrum te Rotselaar en De Brink in Herentals. Nieuw is een fietskamp doorheen Vlaanderen gedurende de tweede week van juli.  Het tentenkamp gaat zoals steeds door in het Fort van Oelegem (Ranst).
Download hier het programmaboekje DHFolder_2023

Word jeugdleider

Elke jongere die graag met kinderen en jongeren werkt kan vanaf 15 jaar jeugdleider worden. Er bestaan zeer uiteenlopende vormen van jeugdwerk en dit zowel op gemeentelijk, regionaal als op landelijk niveau. Je kan je ook binnen Duinen-Heide engageren.

Om je op deze taak goed voor te bereiden kan je deelnemen aan een vormingstraject.
Elk vormingstraject leidt op voor een specifieke taak in het jeugdwerk: Het eerste vormingstraject is dat van animator. Daarna is er nog dat van hoofdanimator en instructeur.
Elk vormingstraject bestaat uit een theoretisch gedeelte (cursus) van 50 uren en een stage van 50 uur. Deelnemers die hun vormingstraject met succes hebben beëindigd, krijgen een attest.

Download de folder Ikwordleider

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.