———Geplande activiteiten———

———Corona info———coronavirus-symbol kl

Corona-maatregelen voor het jeugdwerk tijdens het werkjaar.

De inhoud van dit draaiboek is bedoeld voor alle vormen van jeugdwerk en jeugdactiviteiten die terug opstarten of verder lopen vanaf september. Dus daaronder begrijpen we activiteiten van cultuureducatieve organisaties, jeugdbewegingen, vakantie-organisaties, jeugdhuizen, speelpleinen, vergaderingen, voorbereidingen, weekends, kampen, activiteiten met overnachtingen, bijeenkomsten enz.

Wie jeugdwerk organiseert of activiteiten met en voor kinderen en jongeren organiseert, kan dus deze regels hanteren als basis. Daarbij moet je wel altijd rekening houden met alle geldende samenlevingsregels.
Dit plan heeft als doel het recht op spelen, participeren, vrije tijd, met optimale ruimte om jong te zijn te garanderen met respect voor alle corona maatregelen en in optimale veiligheid voor iedereen.
.

Wat verandert er: Jeugdwerkregels met kleurcodes

Dit is de basis die je moet weten. De algemene principes van de jeugdwerkregels tijdens de zomer worden behouden om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten genieten van jeugdwerk. Maak er een straf jeugdwerkjaar van en geniet vooral.

Na de zomer werken we op basis van de risico-kleurcodes cfr. onderwijs. Je vindt hieronder daarom 4 verschillende plannen terug, voor de groene, gele, oranje en rode fase.

Op dit moment, begin september, begint het jeugdwerk in heel Vlaanderen naar analogie met het onderwijs in code geel. Deze code kan echter gewijzigd worden wanneer er lokaal of regionaal een verandering is in de situatie. Om te beoordelen onder welke voorwaarden we moeten werken met onze organisatie, geldt dus de code van je stad of gemeente waar je activiteit doorgaat.

Bij het rode niveau zijn overnachtingen niet toegestaan. Het kamp of vormingsweekend wordt dan geannuleerd. 

De onderstaande regels zijn hoofdzakelijk geldig voor het gele en oranje niveau.

Info m.b.t deelname aan onze activiteiten en kampen

Dit is een set van verplichte regels voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, werkingen voor (en meestal door) kinderen en jongeren.

 

 1. Wie mag er meegaan op activiteit of kamp ?

 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de activiteit of tijdens het kamp ? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. .
 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die deelnemen aan de activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. Bezorg ons die toestemming !

De inschrijver is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongere te laten deelnemen.

Wie zijn de risicogroepen ?

 • personen met diabetes
 • personen met een hartziekte
 • personen met longaandoeningen
 • personen met nieraandoeningen
 • personen met een verzwakt immuunsysteem

Onze kampregels:

 • Download de corona-medische fiche. Download
  Die zijn verplicht vanaf fase oranje.  We houden in code geel wel een contactenlogboek bij.
  Neem de medische fiche(s) mee naar het kamp. Zorg ervoor dat iemand tijdens het ganse kamp of activiteit bereikbaar is die je kan komen ophalen.
 • Laat ons weten als je kind ziek was in de laatste 3 dagen voor de aanvang van de activiteit of kamp. We annuleren dan de inschrijving en bekijken of het mogelijk is om die te verplaatsen.
 • Bij een vermoeden van besmetting of vervroegde stopzetting van activiteit of het kamp zetten we de zieke in quarantaine tot ze opgehaald wordt.
 • Breng een (liefst wasbaar) mondmasker mee en zet je naam erop. +12-jarigen dragen ook een mondmasker op de autocar.
 • Markeer de kledij van je kind, zodat we ze gemakkelijk kunnen terugvinden.

2.  We maken van onze kampplaats een gesloten contactenbubbel.

We beperken het aantal deelnemers per activiteit/kamp (per bubbel) tot ongeveer 50 deelnemers (De kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering zoals kookploegen, inclusief). 

Als de meerderheid van de deelnemers jonger dan 18 jaar is, volgen we de gewone jeugdwerk-regels. Bij onze activiteiten zijn alleen de begeleiders en de keukenploegen ouder dan 18.

In de oranje fase mag je bij +12-jarigen met max. 20 personen per bubbel activiteiten organiseren en dus ook overnachten. 

 • Binnen een bubbel is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.
 • Buiten de bubbels :
  – Vermijden we onderling contact = bubble distancing
  – Houden we 1,5 meter afstand indien contact nodig is
  – of gebruiken een mondmasker als de afstand niet wordt behouden

Onze kampregels:

 • De kampbubbel start bij de opstapplaats. Aan ouders/opvoedings-verantwoordelijke wordt gevraagd om aan de autocar de voorzorgsmaatregelen (afstand, mondmasker, …) in acht te nemen.
 • Wie de bubbel voortijdig verlaat kan niet terug
 • We zien toe op de persoonlijke hygiene-maatregelen: zeer regelmatig handen wassen. We gebruiken wegwerpdoekjes bij het handen wassen, hoesten en niezen,
 • We poetsen dagelijks alle ruimten, met focus op contact-oppervlakken.
 • Alle activiteiten gaan zoveel mogelijk door in de openlucht en binnen onze eigen contactbubbel (op de kampplaats).  Uitstappen kunnen, maar we houden ons aan de geldende samenlevingsmaatregelen.
 • We vermijden intense fysieke contacten bij alle spelen & sporten.
 • We voorzien een evenwichtig programma met voldoende rust.

 

3. We voorzien een Noodprocedure en permanentiesysteem

We hebben een stappenplan ‘wat doen bij een zieke deelnemer op kamp’:

 • Bij een vermoeden van besmetting starten we de noodprocedure en wordt de zieke in afzondering gebracht tot ze (door de ouders) kan worden opgehaald.
 • We contacteren onmiddellijk de ouders/opvoedings verantwoor-delijke (zie medische fiche). Ook het secretariaat heeft een permanentie om te helpen waar nodig.
 • We engageren (ook bij twijfel) een huisarts in de buurt van het heem.
 • We houden een contactenlogboek bij voor mogelijke contacttracing.

4. Wat na het kamp ?

Om mogelijke verspreiding van het virus te vermijden houden we de contactenbubbels uit elkaar:

 • Plan tot minstens een week na het kamp geen andere jeugdwerkactiviteit
 • Indien symptomen opdreden in de week na het kamp, laat het ons ook weten en raadpleeg uw huisarts.
 • Ga niet op bezoek bij mensen uit de risicogroep (oa + 65 jarigen).

Voor meer Informatie, lees de jeugdwerkregels

Zie ook het draaiboek voor vakantiekampen met overnachtingen.

———Nieuws———

Jeugdkampen

Dit jaar organiseert Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE opnieuw 11 kampen van 11 dagen in de zomer en 7 dagen in de andere vakanties.

We gaan ook in 2020 verder op tournée doorheen Vlaanderen. Onze kampplaatsen zijn het Sint-Pauluscentrum te Rotselaar en De Hoge Rielen in Kasterlee,
Het tentenkamp gaat zoals steeds door in het Fort van Oelegem (Ranst).

Download hier het programmaboekje DHFolder_2020

Word jeugdleider

Elke jongere die graag met kinderen en jongeren werkt kan vanaf 15 jaar jeugdleider worden. Er bestaan zeer uiteenlopende vormen van jeugdwerk en dit zowel op gemeentelijk, regionaal als op landelijk niveau. Je kan je ook binnen Duinen-Heide engageren.

Om je op deze taak goed voor te bereiden kan je deelnemen aan een vormingstraject.
Elk vormingstraject leidt op voor een specifieke taak in het jeugdwerk: Het eerste vormingstraject is dat van animator. Daarna is er nog dat van hoofdanimator en instructeur.
Elk vormingstraject bestaat uit een cursus van 50 uren, een stage van 50 uur en een afrondend feedback-moment. Deelnemers die hun vormingstraject met succes hebben beëindigd, krijgen een attest.

Download de folder Ikwordleider