———Privacyverklaring———

Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE en de regels rond ‘gegevensbescherming’

 

 •  “Jeugdvakanties Duinen-Heide wil zorgvuldig omspringen met de privacy van onze leden en deelnemers. Er worden geen persoonsgegevens bewaard op deze website, zelfs niet als je online-inschrijft of ons een berichtje stuurt.
 • Als je inschrijft op onze activiteiten, kampen en cursussen geef je ons vrijwillig de informatie die we nodig hebben voor de organisatie ervan.
 • Het gaat om identificatie- en contact­gegevens, voor welke activiteiten je inschrijft, facturatiegegevens, eventuele kortingen en tussen-komsten, tot meer praktische informatie over oa opstapplaatsen, kenteken kledij, … We vullen deze informatie aan met bijkomende informatie als je ons die bezorgt …
 • Voor wie zich in onze vereniging engageert of inschrijft voor een kadervorming in het jeugdwerk houden we ook informatie bij over attesten, gevolgde vormingen, trajecten en engagementen.
 • We gebruiken deze informatie om onze kampen en cursussen op een goede manier te kunnen organiseren, om je kadervormingstrajecten en engagementen te kunnen opvolgen en om je op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en eventuele info uit het werkveld.
 • We wisselen deze informatie alleen uit met de Overheid in het kader van onze erkenning als Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk en bij de verantwoording van subsidies. We geven NOOIT persoonsgegevens door aan derden, behalve bij ziekte- of een ongevals-aangift of op vraag van de inschrijver mbt attesten.
 • We bewaren je persoonsinformatie zo lang als nodig is. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren verwijderen we deze informatie uit onze databases.
 • Informatie over kadervormingstrajecten worden sinds 2016 bewaard op mijnkadervorming.be maar we bewaren ook een aantal basisgegevens in ons archief die ons moeten toelaten om achteraf duplicaten van attesten aan te vragen.
 • Als je wil weten welke informatie we van jou bewaren, kan je een afdruk vragen van al deze gegevens. Je kan onvolledige of onjuiste gegevens desnoods aanpassen of beperken, maar je kan geen informatie laten verwijderen die essentieel is om onze opdracht naar de Overheid te verantwoorden, oa erkenning en subsidiëring.

Publicatie van foto’s

 • Er worden op onze activiteiten soms foto’s gemaakt door leden en/of leiding. De foto’s die we zelf publiceren zijn sfeerfoto’s waarop de personen in principe niet geïdentificeerd, en zeker niet geassocieerd kunnen worden met hulpverlening.
 • De foto’s mogen niet door anderen gebruikt worden.
 • Elke geportretteerde, hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken, kan zich tegen publicatie verzetten (Art. 21 Auteurswet) en vragen dat één of meer foto’s op deze site verwijderd worden. Geef ons dan een seintje via info@duinen-heide.be en we zullen dit met plezier doen.

Namens Jeugdvakanties DUINE-HEIDE