...

 www.mijnkadervorming.be

Klik telkens op de naam (of onderaan deze pagina bij Evenementen) voor meer informatie over elke vorming. Vergeet niet om naast je inschrijving, ook je KAVO-ID aan te vragen via de link  www.mijnkadervorming.be . Je vindt hierover meer op pagina je traject in 5 stappen.

Onze trajecten voor kadervorming zijn te vinden op de website www.mijnkadervorming.be  van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugd.

Download de Folder ikwordleider

Data van de reeds geplande vorming 

Oktober-weekend:

Herfstvakantie:

Kerstvakantie:

Krokusvakantie:

Paasvakantie:

  • Cursus Animator: van maandag 1 tot/met zondag 7 april 2024 in Sint-Pauluscentrum te Rotselaar 

Mei-weekend:

– – Reeds afgelopen vormingen – –  

 

 

 


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.