Corona-maatregelen op kamp en cursus

Richtlijnen voor het organiseren van jeugdwerkactiviteiten tijdens het werkjaar 2021.

De corona-coördinator voor Duinen-Heide is te bereiken via het secretariaat : 016-26.17.69. De kampleider ter plaatse via 0468-20.50.20.

We spreken hieronder vooral over richtlijnen, dat zijn dus geen verplichtingen meer maar handel steeds vanuit gezond verstand.

  • De voorkeur gaat nog steeds uit naar activiteiten die volledig of deels buiten doorgaan.
  • Kies je ervoor om een activiteit binnen te laten doorgaan, blijf dan extra aandacht besteden aan het ventileren en verluchten van ruimtes voor, tijdens en na gebruik.
  • Behoud aandacht voor basishygiëne. Het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van wegwerpzakdoeken en afsluitbare vuilnisbakken, het hoesten/niezen in de elleboog,… Blijf hier wijzen op het belang van deze basishygiëne bij begeleiding en deelnemers.
  • De deelnamevoorwaarde rond ziekte blijft van toepassing: Wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis.
    Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven, kunnen in dit geval niet deelnemen aan het aanbod.
  • Wie ouder is dan 12, in contact komt met externen en geen afstand kan houden, draagt een mondmasker.
  • Vraag externen (bv. ouders die hun kinderen halen en brengen, verantwoordelijken van de infrastructuur, leveranciers…) om social distancing steeds in acht te houden en een mondmasker te dragen indien dit niet mogelijk is.
  • Lokaal kunnen er steeds strengere en verplichtende maatregelen worden toegepast op basis van de lokale vaccinatiegraad of besmettingssituatie.
  • Er is nog steeds een verantwoordelijke (coronacoördinator) aan die aanspreekpunt is voor deelnemers, ouders en in geval van nood ook de contacttracers. Deze persoon kent de afspraken die jullie maken om alles veilig te laten verlopen en kan snel reageren wanneer gegevens nodig zijn bv. in functie van een besmetting.

Jvdh: 01/09/2021