Corona-maatregelen op kamp en cursus:

De jeugdwerkregels Zomerplan 2021


(*) De toepassing van de jeugdwerkregels is onderhevig aan nieuwe besluiten van het Overleg commité de komende weken en maanden

Deze zomerregels gaan in vanaf vrijdag 25/6/2021 en gelden tot en met 31/8/2021

De corona-coördinator voor Duinen-Heide is te bereiken via het secretariaat : 016-26.17.69. De kampleider ter plaatse via 0468-20.50.20.
Elke deelnemer/medewerker ontvangt een persoonlijke medische fiche. Download hier indien nodig een lege Medische fiche_2021

Dit ZOMERPLAN is een set van verplichte regels voor alle georganiseerde activiteiten, aanbod, kampen, werkingen voor (en meestal door) kinderen en jongeren in de zomer. De jeugdwerkregels zijn de regels waar je je verplicht aan moet houden.

1. Wie mag er meegaan op kamp ?
Iedereen mag mee, als dat veilig kan …

 • Ben je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen terugtellen) van het kamp, dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, …
 • Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.
 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die deelnemen aan het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd of mits toestemming van de huisarts. Bezorg ons die toestemming (zie medische fiche)!
  De inschrijver is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren te laten deelnemen.
 • Ouders worden geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week.
 • De bovenstaande deelnamevoorwaarden gelden ook voor kinderen en leiding (iedereen) die aan meerdere aaneensluitende kampen deelneemt.

Daarom deze kampafspraken:

 • Iedereen (ook de leiding) brengt de medische fiche(s) mee naar het kamp. Zorg ervoor dat er thuis, tijdens het ganse kamp iemand bereikbaar is die je kan ophalen als je ziek wordt.
 • Laat ons weten als je ziek was in de laatste 3 dagen voor de aanvang van het kamp en als er bij je thuis iemand besmet is met Covid-19 en in quarantaine is. We annuleren dan de inschrijving voor dit kamp en bekijken of het mogelijk is om die te verplaatsen.
 • Bij een vermoeden van besmetting of vervroegde stopzetting van het kamp zetten we de zieke in quarantaine tot hij/zij opgehaald wordt.
 • Breng zeker jouw mondmasker mee en zet je naam erop. +12 jarigen moeten het dragen tijdens de reis in de autocar of als zij de kampplaats (onze bubbel) verlaten. We voorzien zelf ook mondmaskers.

2. We maken van onze kampplaats een gesloten contactenbubbel.

Dit jaar mogen onze contactenbubbels uit 100 deelnemers in juli en 200 deelnemers in augustus bestaan. En daarbovenop tellen we nog de begeleiding (9+2) en eventueel omkadering (4) zoals kookploegen, …

 • Binnen een bubbel is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken. Binnen één bubbel kunnen we kleinere groepen (-12 j en +12 j) samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren
 • Buiten de eigen bubbel (buiten de kampplaats en ook aan de opstapplaatsen):
  – Vermijden we onderling contact = ‘bubble distancing’
  – Houden we 1,5 meter afstand indien contact nodig is
  – of gebruiken een mondmasker als de afstand niet wordt behouden.
  Aangezien binnen onze deelnemers van –12 en +12 samen spelen, past men buiten de bubbel de regels toe die van toepassing zijn op +12.
 • Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact bij activiteiten en contact met gezicht zoals bv. insmeren, schminken of van heel dichtbij in elkaars gezicht ademen, spreken, roepen, zingen, zijn af te raden omdat hierbij speekseldeeltjes makkelijk verspreid kunnen worden.

Daarom deze kampafspraken:

 • Binnen Jeugdvakanties Duinen-Heide is er een corona-coördinator en per kamp is de kampleider het aanspreekpunt van de organisatie die de regels kent en kan toepassen, die gecontacteerd wordt door de tracing indien er een deelnemer besmet is.
 • De begeleiding en keukenploegen tellen niet mee in de aantallen van een bubbel maar hangen wél vast aan een bubbel en dus ook aan de voorwaarden daaraan verbonden. De kookploegen kunnen indien zij dit wensen ervoor kiezen om, een aparte contacten­bubbel te zijn. We maken hiervoor nog de noodzakelijke afspraken.
 • De kampbubbel start aan de opstapplaats van de autocar. We vragen dat ouders/op­voeders aan de autocar de voorzorgsmaatregelen in acht nemen. (1,5 m. afstand, mondmasker, …)
 • We maken alleen gebruik van de minibus voor vervoer van kinderen/leiding. Dus geen privé auto’s.
 • We accepteren geen bezoekers op kamp, ook niet van oud-leiding. Er worden geen activiteiten voorzien waarbij externen worden toegelaten tot de werking van de bubbel zoals opendeurdagen, toonmomenten, bezoekdagen…
 • Indien  het noodzakelijk is dat begeleiding of deelnemers de activiteit/aanbod voor een korte periode verlaten en daarna terugkeren zien we erop toe dat dit veilig kan gebeuren.  Anders is dit niet toegestaan.
 • We zien toe op de hygiënemaatregelen:
  –  Extra de handen wassen, gebruik van papieren handdoeken, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens de jeugdwerkzomer nodig.
  –  We maken van onze kampplaats een gesloten contactenbubbel.
  –  Voor +12-jarigen is het dragen van een mondmasker in contact met externen of andere bubbel(s) noodzakelijk wanneer afstand houden niet mogelijk is.
  –  Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes met de focus op contactoppervlakken (kranen,  deurklinken, …). Verluchting en ventilatie zijn cruciaal: we zetten regelmatig alle ramen open tijdens activiteiten.
  –  Binnen de bubbel kan het spelmateriaal doorgeven worden zonder te reinigen.

Alle activiteiten gaan zoveel mogelijk door in de openlucht en binnen onze eigen contactenbubbel (de kampplaats).

 • Uitstappen (naar het bos, park, stadsplein, provinciaal domein, pretpark, dierentuin, zwembad…,) kunnen wel, als we ons houden aan de geldende samenlevingsregels m.b.t. mondmaskers, afstand, hygiënemaatregelen). We vermijden uitstappen naar drukke plaatsen.
 • We voorzien een evenwichtig programma met voldoende rust. Wie oververmoeid is, wordt vatbaarder voor ziekten.

3. We voorzien een Noodprocedure en permanentiesysteem

We hebben een stappenplan ‘wat te doen bij een zieke deelnemer op kamp’:

 • Bij een vermoeden van besmetting starten we de noodprocedure en wordt de zieke in afzondering  gebracht tot ze (door de ouders) kan worden opgehaald.
 • We engageren (ook bij de minste twijfel) een huisarts in de buurt van het heem.
 • We contacteren onmiddellijk de ouders/opvoeders (zie medische fiche). Ook het secretariaat heeft  een permanentie om te helpen waar nodig.
 • De kampleider die aangeduid is als corona-coördinator is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheids­maatregelen.
 • We houden bij de kampleiding een contactenlogboek bij voor mogelijke contacttracing. Die bevat oa de aanwezigheidslijst en het overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden.
 • De kampleiding en kookouders controleren de hygiëne-maatregelen en social distancing waar dit nodig is.

4.  Wat na het kamp ?

Om mogelijke verspreiding van het virus te vermijden, houden we de contactenbubbels uit elkaar:

 • Ouders worden geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week.
 • Wees alert voor symptomen. Indien symptomen optreden in de week na het kamp, laat het ons ook weten en raadpleeg uw huisarts.

JVDH: 12/05/2021