...

Corona-maatregelen op kamp en cursus

beperkte corona-maatregelen

De corona-coördinator voor Duinen-Heide is te bereiken via het secretariaat : 016-26.17.69.

  Er zijn geen corona-beperkingen meer in het jeugdwerk   

     

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.