———Ik word leider———

Elke jongere die graag met kinderen en jongeren werkt kan vanaf 15 jaar jeugdleider worden.

Meer info: download de folder Ikwordleider

Er bestaan zeer uiteenlopende vormen van jeugdwerk en dit zowel op gemeentelijk, regionaal als op landelijk niveau. Om je op deze taak goed voor te bereiden kan je deelnemen aan een vormingstraject.  Elk vormingstraject leidt op voor een specifieke taak in het jeugdwerkHet eerste vormingstraject is dat voor animator. Hieronder kan je de verschillende vormingstrajecten bekijken. Een beetje meer naar onder vind je het kadervorming.

Om het corona-virus buiten onze werking te houden ging sinds 23/10/2020 het hele jeugdwerk in code Rood.
Dat betekent dat activiteiten met overnachtingen niet meer toegelaten zijn. 
Meer info daarover vind je hier.

———Kadervorming———