Module Kampleiding

Tot voor 1 oktober 2015 omvatte de cursus instructeur zowel de taak van lesgever, als van kampleider.  Binnen Jeugdvakanties Duinen-Heide zijn alles lesgevers ook kampleider.

Als instructeur ben je binnen Jeugdvakanties Duinen-Heide niet alleen “lesgever”. Je hebt naast de cursussen en de vormingsweekends, nog diverse taken die eigen zijn aan een landelijke jeugdvereniging, oa. de taak als kampleider, maar ook de promotie en rekrutering, themawerking, socio-culturele activiteiten, de redactie van ons tijdschrijft en Nieuwsbrief,  het instructeursweekend en de inspraakdagen, sponsoractiviteiten … De groep van instructeurs vormt de ruggegraat van onze vereniging.

Omdat de competenties voor kampleiding niet mee opgenomen zijn in de cursus instructeur, voorzien we een apart vormingstraject voor kampleiders. Opgelet, de module kampleiding is niet erkend door de Vlaamse Overheid.  Je kan er dus geen attest voor krijgen, maar het is wel een vereiste om de functie van kampleider in Duinen-Heide te kunnen opnemen

Voor wie:
Een kampleider is een gevormd jeugdleider die zijn ervaring op een verantwoorde wijze kan inzetten bij het organiseren van een jeugdkamp of jeugdwerkinitiatief.

We schetsen hieronder de verschillende stappen van het traject.

Stap 1: De module kampleiding
Om deel te mogen nemen aan deze cursus moet je minstens 17 jaar oud zijn, het attest van hoofdanimator kunnen voorleggen (en gevraagd worden door de Raad van Bestuur).

Deze cursus duurt een weekend en omvat 13,5 vormingsuren.  De volgende onderwerpen komen aan bod:

module kampleider 

Thema 1.1. : Verloop van het traject kampleider
Thema 1.2. : De visie, structuur en werking van Jeugdvakanties Duinen-Heide ?
Thema 1.3. : De taak en verantwoordelijkheid van de kampleiding ?
Thema 1.4. : Kampadministratie ?
Thema 1.5. : Veiligheid en verzekeringskwesties.
Thema 1.6. : Het verloop van een kamp in Duinen-Heide ?
Thema 1.7. : Teamwork, begeleiden van een leidersteam
Thema 1.8. : Het organisatorisch (wetgevend) kader
Thema 1.9. : Begeleiding en evaluaties van vormingstrajecten/kadervorming
Thema 1.10. : Begeleiding van een groepsactiviteit

Stap 2: Een stage als kampassistent

Bij deze module hoort een stage gedurende minstens 1 kamp als kampassistent binnen Duinen-Heide.
Je kan je stage doen op alle kampen van Jeugdvakanties Duinen-Heide (zelf tegelijkertijd met je stage van instructeur). De stage wordt begeleid en geëvalueerd door de hoofdverantwoordelijke/instructeur ter plaatse.

Je kan ook nog bijkomende vormingsweekends volgen doorheen het jaar

 

Deelname
Laat ons weten dat je wil deelnemen aan een vormingstraject kampleider.
De bijdrage in de kosten voor deelname aan de Module Kampleider is 40 euro. Daarin is ook de syllabus inbegrepen.

 

Meer info :
zie Competentieprofiel van instructeur
zie algemene voorwaarden
zie wat meenemen op cursus