...

Het secretariaat

DHlogoVoor informatie en inschrijvingen kan je terecht op het secretariaat :
Koning Albertlaan 58
3010 Kessel-Lo (Leuven)
tel. 016-26 17 69
Gsm: 0468-20 50 20

info@duinen-heide.be

Hoe inschrijven voor kampen en cursussen?

  • Bij voorkeur via de on-line inschrijvingsformulieren voor kampen of cursussen (zie menu rechts-boven) 
  • of via email op info@duinen-heide.be

 

Onze APIVoor klachten en grensoverschrijdend gedrag kan je contact opnemen met onze API Aanspreekpersoon.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.