...

Papieren huisjes maken kan je in veel verschillende materialen, gaande van een vel papier, lege brikken melk, karton, schoendozen of zelfs in hout.
Het is een creatieve bezigheid waarvan je de moeilijkheidsgraad kan aanpassen. Het ultieme project is dat je een maquette kan maken van je eigen droomhuis?

 

 

bronnen :
https://www.printablee.com/post_printable-templates-for-putz-houses-patterns_419234/ 
https://www.pinterest.com/pin/351912463458170/ 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.