Ik word jeugdleider

Elke jongere die graag met kinderen en jongeren werkt kan vanaf 15 jaar jeugdleider worden.

Meer info: download de folder Ikwordleider

Er bestaan zeer uiteenlopende vormen van jeugdwerk en dit zowel op gemeentelijk, regionaal als op landelijk niveau. Om je op deze taak goed voor te bereiden kan je deelnemen aan een vormingstraject. Elk vormingstraject leidt op voor een specifieke taak in het jeugdwerk. Het eerste vormingstraject is dat voor animator.

Ga naar data vormingen


Alle erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen kunnen vormingstrajecten inrichten voor jeugdleiders of “begeleiders in het jeugdwerk”. Elk vormingstraject bestaat uit een cursus van 50 uren, een stage van 50 uur en een afrondend feedback-moment. Deelnemers die hun vormingstraject met succes hebben beëindigd, krijgen een attest.

Op basis van de criteria voorziet de Vlaamse Gemeenschap drie soorten attesten:

 1. Animator (A)
 2. Hoofdanimator (HA)
 3. Instructeur (I)
  Het attest voor Hoofdinstructeur (HI) werd in 2015 afgeschaft.

Het vormingstraject Animator
De vorming tot animator heeft tot doel kandidaten te vormen in het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren in het jeugdwerk.
In het vormingsproces wordt gewerkt aan inzichten, waarden, houdingen en vaardigheden. Het bevat een theoretisch gedeelte (een cursus van 50 u.), een praktisch gedeelte (stage van 50 u.) en een afrondende evaluatiemoment (min. 4 u.).
Zie vormingstraject van animator

Mag het iets meer zijn met het vormingstraject Hoofdanimator
?
De vorming tot hoofdanimator heeft tot doel zich te vervolmaken in het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren in het jeugdwerk, het opnemen van verantwoordelijkheden binnen een leefgroep en het ondersteunen van een begeleidingsteam.
In het vormingsproces wordt gewerkt aan inzichten, houdingen en vaardigheden. Het bevat een theoretisch gedeelte (een cursus van 50 u.) en een praktisch gedeelte (stage van 50 u.) en een afrondende evaluatiemoment (min. 4 u.).
Zie vormingstraject van hoofdanimator

Het vormingstraject Instructeur
De vorming heeft tot doel een verantwoordelijkheid op te nemen in het vormingsproces van jeugdleiders.
In het vormingsproces wordt gewerkt aan inzichten, waarden en vaardigheden, in groepsdynamische processen, in communicatievaardigheden en in conflicthantering. Het bevat een theoretisch gedeelte (een cursus van 50 u.), een praktisch een praktisch gedeelte (stage van 50 u.) en een afrondende evaluatiemoment (min. 4 u.).
Zie vormingstraject van instructeur

De vormingsmodule Kampleider
Binnen Duinen-Heide zijn instructeurs zowel cursusbegeleiders als kampleiding. Doordat het vormingstraject van instructeur beperkt werd tot lesgever, worden de leerinhouden die nodig zijn als verantwoordelijke voor een jeugdwerkinitiatief verschoven naar een aparte vormingsmodule (1 weekend).
Zie vormingsmodule Kampleider

 

Het vormingstraject:

 • Een traject leidt tot een attest nadat je met voldoening aan zowel de cursus, een praktische stage en het feedbackmoment hebt meegedaan.
 • De cursussen, stages en evaluatiemomenten worden begeleid door een team van gevormde instructeurs, die zelf al jaren in het jeugdwerk werkzaam zijn.
 • Uiteraard kan je met deze basisopleiding terecht in alle erkende vormen van het jeugdwerk.
 • Opgelet, want je kan geen stage meer lopen op sportkampen en buitenschoolse kinderopvang, want dit is geen jeugdwerk.
 • Alle kadervormingen werken met eenzelfde trajectboekje dat je krijgt op de cursus. Hierin worden de tussentijdse beoordelingen, de leerpunten en algemene opmerkingen in genoteerd. Neem het steeds mee op vorming !
 • Let op: als een cursus in meedere luiken of weekends wordt opgedeeld, moet je al deze luiken daarvan gevolgd hebben. Daarom zullen we de meeste cursussen over 6 dagen in internaatsverband organiseren.
 • Tijdens de cursus willen wij ons bekwamen als een goede jeugdleid(st)er, maar ook waarden als samenwerking, de teamspirit, een gezamenlijke aanpak en leefregels … zijn minstens even belangrijk!
 • Bij al onze activiteiten werken we met een gemengde groep jongens en meisjes, maar toch maken wij hierover zeer duidelijke afspraken.
 • Alle deelnemers – cursisten en lesgevers – zijn verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid en de risico’s van lichamelijke ongevallen.
  Maar deze verzekering dekt geen verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen zoals kledij, bril, fototoestel, GSM, uurwerk, e.d. Laat deze dus thuis.
 • De cursusleiding heeft het recht om iedereen die zich niet aan de afspraken houdt, naar huis te sturen.

—-