Onze ombudsdienst

De vertrouwenspersoon

Karine Wauters
GSM: 0495-75.97.62.
e-mail: Ombudsdienst.DH@gmail.com

De vertrouwenspersoon is iemand binnen Duinen-Heide aan wie je vertrouwelijke informatie kan vertellen.  Vaak gaat het om zaken als seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of andere persoonlijke problemen.

 

De vertrouwenspersoon heeft een goed overzicht van het psychosociaal welzijn op kamp en wanneer situaties verschillende keren terugkomt, wijst dat mogelijk ook op een fundamentele problematiek. De vertrouwenspersoon kan dit signaleren aan het bestuur, die dan op zijn beurt maatregelen neemt.

Je wil dat er iets gedaan wordt, maar je kan het zelf niet oplossen.
Een vertrouwenspersoon luistert naar wat er aan de hand is, geeft mogelijke oplossingen en geeft hulp en advies.
Indien het slachtoffer dit wil, kan de vertrouwenspersoon een gesprek plannen met de betrokkene(n).

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal geen actie ondernemen zonder dat het slachtoffer dat goed vindt.

Print Friendly, PDF & Email