1. ons verhaal – Data om te onthouden …..

1921 – Werk van Katholieke Schoolkolonies

Na de eerste wereldoorlog was er vooral in de grote steden veel ellende en ondervoeding onder de kinderen. Op 26 juli 1921 richtten E.H. Verbruggen en Emile-Pierre Thielemans onze organisatie op onder de naam L' Oeuvre des Colonies Scolaires de l' Aglomération Bruxelloise (Werk van Katholieke Schoolkolonies van de Brusselse Agglomeratie).

Op 29 januari1923 koopt men te Averbode de gronden met de villa. Het gebouw St-Antonius wordt in 1923 gebouwd. Het huis wordt erkend door het Oeuvre Nationale de l' Enfance of Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (N.W.K.) en het verblijf is voorzien voor kinderen en jong-volwassenen van 3 tot 18 jaar.

In 1926 verandert de naam in : Oeuvre Nationale des Colonies Scolaires Catholiques (Nationaal werk der katholieke schoolkolonies).

 In 1927 verkrijgt men – bijna volledig door schenking van Barones de Beeckman – het terrein en de gebouwen te As. Vanaf 1930 huurt men het Robiano-kasteel te Tervuren van graaf de Grunne. In 1951 koopt de organisatie het kasteel met bijhorende grond. In 1948 koopt de organisatie het domein te Serinchamps van Barones Vander Straeten-Waillet, die zich in een rusthuis terugtrok. Na belangrijke verbouwingen kwamen de eerste meisjes daar aan op Pasen 1950. Door een testament van 5 oktober 1950, verkrijgt de organisatie het kasteel van Poeke met bijhorend domein in 1955, het jaar waarin Barones In?s Pycke de Peteghem overlijdt. De raad van beheer aanvaardde het testament in haar vergadering van 30 november 1955.

Tot 1955 was het "Nationaal Werk der Katholieke Schoolkolonies" de grootste organisatie van het land wat kinderopvang betreft.

1970 – Duinen-Heide

In 1970 verandert de naam van de organisatie in "Dunes et Bruyères" / "DUINEN-HEIDE". Dit kan men lezen in het Staatsblad van 11 juni 1970.

Op 1 oktober 1977 wordt het kasteel van Poeke en het bijhorend domein onteigend door de gemeente Aalter. Voor Duinen-Heide (Nationaal) was dit niet zo erg, omdat al enige tijd er geen kinderen meer mochten overnachten in het kasteel. De kinderen gingen slapen in het nabijgelegen klooster van Poeke.

In 1980 worden de katholieke schoolkolonies van ons land "kinderopvangcentra", door een nieuwe reglementering van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK). De kinderopvangcentra zijn bestemd voor dag- en nachtopvang, in principe voor een korte tijdsduur, voor kinderen vanaf 2 tot 14 jaar met problemen die nog niet of niet meer behoren tot het curatieve domein …

In 1983 wordt door de staatshervorming het N.W.K. een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en lopen de reglementeringen uit elkaar. De schooltjes, in de kinderopvangcentra werden afgebouwd. De kinderopvangcentra werden ééntalig.

Tussen 1980 en 1990 was stilaan het besef gegroeid dat het uit de tijd was om kinderen vanuit de steden naar de gezonde buitenlucht te brengen, ver van hun ouders en het milieu waarin ze zijn opgegroeid. Opvang omwille van ondervoeding – één van de oorspronkelijke doelstellingen – was trouwens zeldzaam geworden.

De raad van beheer besliste om het domein te Serinchamps te verkopen en het geld van de verkoop te gebruiken om een nieuw gebouw in Brussel. Na een studie bleek Ciney het best geschikt voor deze nieuwbouw en in afwachting daarvan verhuisde het centrum van Serinchamps vanaf 1 september 1991 naar een gehuurd huis te Ciney.

Na een langdurige stakingsactie werd ook het Kinderopvangcentrum te Tervuren gesloten en het Rabiano-kasteel verkocht.

De villa en de gronden aan de straatkant (te Averbode) werd in oktober 1990 verkocht aan de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. Een gedeelte van de gronden werd als bouwgrond aan particulieren verkocht.

1998 – De Schommel

Op 5 februari 1998 werden de statuten van De Schommel vzw (ex Duinen-Heide Averbode) gepubliceerd en op 9 april 1998 die van De Stap vzw (ex Duinen-Heide As)

 

Zie Ons verhaal – 2. Kaderschool Duinen-Heide