...

20200322_Duinen-Heide-Beleidsplan Integriteitsbeleid

Pesten snijdt diep

Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit op school, met hun favoriete sport of in de jeugdbeweging. Maar niet altijd. Pesten is nog steeds één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Uit onderzoek blijkt dat één kind op zes in Vlaanderen gepest wordt tijdens hun jeugd. Bijna één kind op dertig heeft er dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten blijft tot op de dag van vandaag een hardnekkig probleem.

Maar er is nog meer: ongeveer 1 op 3 Vlaamse jongeren geeft aan niet goed in zijn vel te zitten. Jongeren vandaag de dag worstelen met hun psychisch welzijn. Wanneer je met die jongeren doorpraat, komt pesten vaak als één van de factoren naar boven.

Pesten snijdt diep. Zeker voor wie er indringend en voor langere tijd mee te maken krijgt. De menselijke en maatschappelijke kost loopt dus hoog op.

Lees meer over pesten op allesoverpesten.be.

https://www.allesoverpesten.be/wegwijzers/wegwijzer-voor-kinderen/jongeren

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.