Kom je in aanmerking voor het kortingstarief ?

Algemene criteria

Woon je in Vlaanderen of Brussel en heb je één van de volgende puntjes? Dan heb je recht op de kortingstarieven van Iedereen Verdient Vakantie.

o    Verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit

Attest of klever waarvan de code eindigt op een 1, dan heb je verhoogde tegemoetkoming. Bijvoorbeeld: 131/131.

o    Laag inkomen op basis van de armoededrempel (zie verder)
o    In schuldbemiddeling
o    Kansentarief met de UiTPAS

Andere situaties, bijvoorbeeld:

  • je hebt recht op een volledige studiebeurs
  • je hebt een langdurig zieke in huis
  • je hebt een minder-valide persoon in huis
  • je hebt recht op een leefloon
  • Werknemers van een maatwerkbedrijf
  • Mensen in budgetbegeleiding, budgetbeheer
Test hier of je recht hebt op een korting.

Ga langs bij een Rap op Stapkantoor in je buurt of bij je sociale organisatie om je daguitstap of (georganiseerde) vakantie aan te vragen.

Je kan je ook terecht bij de vakantiebemiddelaars. van Iedereen verdient vakantie”.

 

 

Armoededrempel

Hieronder vind je een overzicht van de armoedenorm die we gebruiken. Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle inkomsten (loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur,…) per jaar of maand. Je kan dat vinden op het meest recente aanslagbiljet personenbelasting. Daar neem je het gezamenlijk belastbaar inkomen en dat deel je door 12 (maanden). Je kan het getal vinden in de kolommen net boven ‘berekening van de aanslag’.

Vervolgens kijk je naar het attest van gezinssamenstelling. Een huishouden is één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband).

Zit het gezin onder dit maandelijkse inkomen, dan hebben ze recht op korting.

Huishouden bestaande uit Inkomen
Alleenstaande € 1450
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar € 2175
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar +  1 kind € 2610
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen € 3045
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind € 1885
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen € 2320

Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar mag je € 725 erbij tellen.
Per extra kind jonger dan 14 jaar mag je € 435 erbij tellen.

Voorbeeld: voor een gezinshoofd waar nog een partner en twee kinderen onder 14 jaar bij inwonen, mag het maandelijks inkomen op het aanslagbiljet in personenbelasting niet hoger zijn dan € 3045.

Bron: Statbel (2023)

Vakantiedrempel armoede

Onder vakantiedrempel armoede verstaan we elke vakantiedrempel die ontstaat uit de ernstige materiële en sociale deprivatie van een individu of een huishouden, zoals vastgelegd in de materiële en sociale deprivatie-indicator van Eurostat.

De vakantiedrempel armoede is bereikt als een individu of huishouden geen week vakantie per jaar buitenshuis kan nemen wegens financiële redenen en in aanmerking komt voor minstens vier andere categorieën van de voormelde materiële en sociale deprivatie-indicator.

 

 

Rap Op Stap Rotselaar
Galgenstraat 32-34
3110 Rotselaar (Wezemaal)
Naast Natuurwinkel Sol et Vita

GSM: 0487 – 32 72 72
email: RapOpStap.Rotselaar@gmail.com

Open op Woensdag van 14:30 u tot 17 u.