Jaarthema 2022 – Far West stories

 

In 2022 staan al onze kampen in het jaarthema
Far West stories

Voor het verhaal van onze themakampen keren we in onze verbeelding terug naar het begin van de jaren 1800 toen kolonisten vanuit de 13 kolonien aan de Oost-kust van Amerika verder naar het westen trokken om zich daar te vestigen en een nieuw leven te beginnen. De kolonisatie ging meestal ten koste van de oorspronkelijke bewoners, de Indianen. Er ontstonden twisten en ook oorlogen met de indianen die hun land trachten te verdedigen.

De meeste kolonisten waren gewone boeren die een ranch startten met koeien en landbouw.  Er ontstonden dorpjes die zich ontwikkelden tot grote steden met eigen saloons, een bank, een kruidenier, een kapper, een kerkje. Er ontstond een heuse handel, oa in vee. Cowboys brachten het vee van de landerijen naar de steden? Er kwamen spoorwegen en treinen.

Maar natuurlijk trokken nieuwe steden ook boeven aan die op hun manieren gemakkelijk geld wilden verdienen: een bankroof, een trein beroven, goudzoekers, … Ruzies werden beslecht op straat of in de saloon. Er kwamen sherrifs, marchall’s en zelfs rangers.
Het leven was hard.