Het evaluatiemoment

Na de stageperiode sluiten we elk vormingstraject af met een feedback-moment waarbij we met jou willen reflecteren over de behaalde competenties en stil staan bij deze nieuwe stap in ons leider-zijn en leider-worden. Het evaluatiemoment duurt 4 uur.

We plannen die een twee-tal keer per jaar: telkens parallel met het leidingsweekend van  september en in april/mei. (zie data cursussen)

Een feedback:
De begeleiding op cursus, tijdens je stage en tijdens het evaluatiemoment gebeurt aan de hand van een trajectboekje dat je meekrijgt tijdens de cursus. Als je op de evaluatie positief scoort, dan zullen we jouw attest aanvragen bij de Afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap. Je zal dan je attest ook zelf kunnen afprinten via je KAVO-Id. Een attest toont een waardering, een beloning, voor het feit dat jongeren zich willen vormen. Ook naar de buitenwereld toe (ouders, scholen, parochie, gemeente, je werkgever, …) toont dit attest deze waardering. Een attest is ook een soort garantie dat je een degelijke inhoudelijk en kwaliteitsvol traject hebt afgelegd.