HOOFDANImator

Voor wie:
Je bent ondertussen animator geworden en je bent minstens 16 jaar oud. Je kan dus het attest ‘animator’ voorleggen.  Bovendien heb je een minimum aan ervaring in het jeugdwerk verworven.  Als je geen attest kan voorleggen kan je een  portfolio opstellen dat aantoont dat je minimum 100 u. ervaring hebt opgebouwd in het jeugdwerk sinds je 16 jaar bent. Het sjabloon voor dit portfolio vind je via www.mijnkadervorming.be.
Is dat in orde, dan kan je starten aan je traject van hoofdanimator.

De cursus hoofdanimator is erkend door de Vlaamse Overheid waardoor je na het afleggen van het bijhorende traject, een attest kan krijgen.  Om je traject op te volgen, dien je je te registreren op mijnkadervorming.be. Je krijgt dan een KAVO-ID. We schetsen hieronder de verschillende stappen van het traject.

Stap 1: De cursus hoofdanimator.
Hoofdanimator is een nieuwe uitdaging in je leider-zijn.  Je wordt gevraagd om vanuit je ervaring meer verantwoordelijkheid op te nemen door een speelgroep en een animatorenploeg te begeleiden.
Deze 6-daagse cursus voor “gevorderde” jeugdleiders, geeft naast praktische tips, ook een meer theoretische basis mee. Natuurlijk krijg je ook nodige plein- en bosspelen, heemspelen, creatief spel, knutseltechnieken en zoveel meer!  Je krijgt op cursus een aantal boeiende onderwerpen voorgeschoteld:

  • Hoe begeleid ik de animatoren?
  • Hoe organiseer ik de verschillende activiteiten?
  • Hoe evalueer ik de werking en mezelf?
  • Inspraak en participatie, twee basispijlers?

Stap 2: Een begeleide stage in een jeugdwerkinitiatief.
Na de cursus doe je een stage van minstens 50 “begeleide” uren (10 dagen) als (groeps)verantwoordelijke binnen een jeugdwerkinitiatief naar keuze. Die stageplaatsen kan je vinden op www.mijnkadervorming.be.  Eén werkweek is vaak iets te kort, maar een Pagina bekijkenjeugdbewegingskamp of 20 zondagen in je jeugdvereniging is voldoende. Je kan ook je stage doen op de kampen van Jeugdvakanties Duinen-Heide. De stage wordt begeleid en geëvalueerd door de hoofdverantwoordelijke ter plaatse. Je stageperiode is opnieuw een probeerperiode in deze nieuwe functie.

Je kan ook je stage doen op de kampen van Jeugdvakanties Duinen-Heide.

Stap 3 : Het feedback-evaluatiemoment
Na de stageperiode sluiten we het vormingstraject af met een feedback-moment waarbij we met jou willen reflecteren over de behaalde competenties en stil staan bij ons leider-zijn en leider-worden.  Het evaluatiemoment duurt 4 uur. We plannen die een twee-tal keer per jaar: eind september en in april-mei.
Attest “Hoofdanimator in het jeugdwerk”
De begeleiding op cursus, tijdens je stage en tijdens het feedbackmoment gebeurt aan de hand van een trajectboekje ‘Hoofdanimator’. Als je op de evaluatie globaal positief scoort, dan zullen we jouw attest “hoofdanimator in het jeugdwerk” aanvragen bij de Afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap nadat je 17 jaar bent geworden. Je zal dan je attest ook zelf kunnen afprinten via je KAVO-Id. Een attest toont een waardering, een beloning, voor het feit dat jongeren zich willen vormen. Ook naar de buitenwereld toe (ouders, scholen, parochie, gemeente, werkgever,  …) toont dit attest deze waardering. Een attest is ook een soort garantie dat je een degelijke inhoudelijk en kwaliteitsvol traject hebt afgelegd.  Dit attest is bruikbaar in het hele jeugdwerk.

Je kan ook nog bijkomende vormingsweekends volgen doorheen het jaar

Deelname
Laat ons weten dat je wil deelnemen aan een vormingstraject hoofdanimator. Dat kan via deze website: Inschrijving cursus.
De bijdrage in de kosten voor deelname aan de Cursus Hoofdanimator is 150 euro. Daarin is ook gebruik van de autocar, syllabi en een basisdocumentatie inbegrepen.
Na de cursus krijg je een attest van deelname, waarmee je een deel van je kosten kan terugkrijgen via de Jeugddienst van je gemeente.

Meer info :
qrcodezie Competentieprofiel van hoofdanimator
zie www.mijnkadervorming.be
zie stagebegeleiding
zie algemene voorwaarden
zie wat meenemen op cursus