Cursus Instructeur – uitgesteld

KERSTVAKANTIE: 


Wanneer
Het eerstvolgende vormingstraject voor INSTRUCTEUR gaat door tijdens de Kerstvakantie, van maandag 26 tot/met zaterdag 31 december 2022 en duurt 6 dagen.
Het traject start met een cursus van 50 uur.  Daarna volgt een stage van minimaal 50 “begeleide” uren als begeleider van een cursus of vorming.

Voor wie:
Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet je minimaal 17 jaar oud zijn en het attest van de animator of hoofdanimator kunnen voorleggen. Als je geen attest Animator hebt, kan je een portfolio opstellen waaruit blijkt dat je  minimaal 100 uur als animator  jeugdwerkervaring hebt opgedaan sinds je 16 jaar oud was.
Zie traject instructeur

Als instructeur ben je binnen Jeugdvakanties Duinen-Heide niet alleen “lesgever”. Je kan naast het organiseren en begeleiden van cursussen en de vormingsweekends, nog diverse taken opnemen die eigen zijn aan een landelijke jeugdvereniging, oa. de taak als kampleider, maar ook de promotie en rekrutering, themawerking, socio-culturele activiteiten, de redactie van onze Nieuwsbrief, het instructeursweekend en de inspraakdagen, sponsoractiviteiten … De groep van instructeurs vormt de ruggegraat van onze vereniging.

Waar :
in het Sint-Pauluscentrum te Rotselaar. Galgenstraat 36 te 3110 Rotselaar. 

Wat


Een instructeur is een gevormd jeugdleider die zijn kennis en ervaring op een didactische wijze kan overdragen aan anderen. Het competentieprofiel van een instructeur focust op het organiseren van vormingsinitiatieven.
Tijdens deze 6-daagse cursus (50 vormingsuren) komen de volgende onderwerpen zeker aan bod: de ingrediënten van een goede vorming (didactiek), de taak en verantwoordelijkheid van de instructeur als lesgever en verantwoordelijke, de cursusadministratie, begeleiding van jongeren, observatie van lessen, evaluatie en praktijklessen.
Daarnaast krijg je een aantal groepsopdrachten, zoals begeleiding van de groep animatoren tijdens een verkenningsspel, de laatste avond enz.


Inschrijven

De deelnameprijs aan deze vormingscursus bedraagt 150 euro te storten rekeningnummer IBAN BE96 7895 4232 5705 van Jeugdvakanties Duinen-Heide. Je kan hiervan een gedeelte terugkrijgen via de Jeugddienst van je gemeente (zie kortingen).  We vragen om minstens een voorschot te betalen van 75 euro bij de inschrijving.  Je bent ingeschreven van het moment dat we je inschrijving bevestigen, ook al is dit voorschot nog niet betaald. 

Je kan ook inschrijven via onze website op www.duinen-heide.be.   Enkele weken voor de aanvang van de cursus ontvang je de laatste praktische afspraken en een afrekening voor het resterende bedrag.

Ga naar inschrijving vormingen

Heem Heywijck